• شنبه- جمعه 8.00 - 18.00
  • تهران ، قیطریه ، میدان کتابی
  • 02122240817 - 02122240818

فهرست

ترتیب بر اساس:
مسافت پیموده
18000
نوع سوخت
دیزل
موتور
4000
اطلاعات بیشتر
ویدیو
BMW 630i
قیمت اجاره 850,000 تومان
اجاره روزانه
850000
نوع سوخت
بنزینی
موتور
3000
اطلاعات بیشتر
ویدیو
ویژه
BMW X6
قیمت اجاره 2,000,000 تومان
اجاره روزانه
2000000
نوع سوخت
بنزینی
موتور
3498
اطلاعات بیشتر
قیمت اجاره 750,000 تومان
اجاره روزانه
750000
مسافت پیموده
100
نوع سوخت
بنزینی
اطلاعات بیشتر
قیمت اجاره 1,200,000 تومان
اجاره روزانه
1200000
نوع سوخت
بنزینی
موتور
4664
اطلاعات بیشتر
قیمت اجاره 950,000 تومان
اجاره روزانه
950000
نوع سوخت
بنزینی
موتور
3945
اطلاعات بیشتر
قیمت اجاره 650,000 تومان
اجاره روزانه
650000
مسافت پیموده
8000
نوع سوخت
بنزینی
موتور
3500
اطلاعات بیشتر
ویدیو
تویتا GT86
قیمت اجاره 650,000 تومان
اجاره روزانه
650000
نوع سوخت
بنزینی
موتور
1998
اطلاعات بیشتر
قیمت اجاره 400,000 تومان
اجاره روزانه
400000
نوع سوخت
بنزینی
موتور
2359
اطلاعات بیشتر